top of page

TOEKOMST

7.1. Toekomstvisies van experten van dienst

7.1.1. Elk jaar iedereen vaccin? Met lockdowns?

Antwoord:

ongeveer 105.000 a 110.000 per jaar;  of zo’n kleine 300 per dag.

 

Meer info:

overlijdens in 2019 : 108 745

overlijdens in 2018 : 110 645

per dag gemiddeld 298 overlijdens

1.2. Hoeveel mensen stierven er in 2020 aan / met corona?

In België stierven in 2020 126 780 mensen, hoeveel daarvan aan/met COVID-19?

 

Antwoord: 19 620, naar schatting.

Antwoord Nederland : Tot en met 20 december overleden 162 duizend Nederlanders, dertienduizend meer dan verwacht.

1.3. Hoe dodelijk is het coronavirus?

M.a.w. Indien een persoon met het virus geïnfecteerd wordt, hoeveel kans maakt die dan om te sterven?


Antwoord: 

a. alle leeftijden samen: minder dan 1, namelijk : 0.27% 

b. voor - 70 jaar:  0.05%

Meer info: WHO Infection Fatality Rate is duidelijk onder de 1% : naargelang bevolking eerder rond de 0.27% (14/10/2020)

Meer info: We moeten het onder ogen zien: ook “in de coronacrisis is de publieke opinie in de greep van absurde oordelen.” Het bekendste voorbeeld is natuurlijk dat het gerapporteerde aantal coronadoden in woonzorgcentra veel te hoog was omdat men àlle doden telde, maar ook tal van andere gerapporteerde cijfers, bijvoorbeeld de besmettingsgraad en het reproductiegetal, waren onrealistisch. (29/8/2020)

Meer info: Hier bevestigd: “België en Frankrijk rekenen overlijdens in rusthuizen zelfs zonder test bij de coronadoden, andere landen doen dat niet.” … (3/12/2020)
Zoek goed halverwege de pagina !!

Meer info: De Tijd (5/12/2020)
Nederland telt 54 gerapporteerde coronadoden per 100.000 inwoners. Dat is minder dan onze coronasterfte van 145.73 per 100.000 inwoners

Duiding: Steven Laureys neuroloog Prof.UZ Luik

“Hebben de coronaregels wel zin als we ze niet kunnen volgen?”  (5/12/2020)

 Laureys gelooft in de veerkracht van de mens, maar hij maakt zich zorgen. ‘LUISTER ALSJEBLIEFT OOK EVENZEER NAAR EXPERTEN IN ONS MENTAAL WELZIJN.’ Met die tweet, in kapitalen, reageerde hij vorige week op een uitspraak van Frank Vandenbroucke, de minister van Volksgezondheid (sp.a). Die had net gezegd dat hij zich dagelijks laat leiden door de adviezen van virologen en epidemiologen.’ …

“Er moeten toch creatievere oplossingen bestaan, om mensen op een zo veilig mogelijke manier dingen te laten doen? Sommige mensen gaan dood aan het virus. Anderen gaan dood aan de rest.’

 

Duiding: Beluister Prof. klinische  psychologie en master in de statistiek,  Mattias Desmet (UGent): 

Zijn corona cijfers wel zo feitelijk als ze lijken?  (12/1/2021)

Getuigenis: Dr.Els Van Veen, verklaring van verhoor (6/12/2020)

 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik ben huisarts, maar ik kom hier ook als moeder en als zeer bezorgde burger. Ik ben mij het afgelopen jaar steeds meer zorgen gaan maken. Ik voel mij niet gehoord. ...Ik ben erg verontrust, en ik ben als arts in conflict gekomen met mijn eed. ....

 

Ik kan de mensen niet eerlijk voorlichten over het coronavirus en hoeveel gevaar zij door dit virus lopen om ziek te worden. Dit omdat de meeste mensen heel erg bang zijn voor dit virus. Dit komt door de media en de overheid, evenals de KNMG en het RIVM. Als ik mensen probeer gerust te stellen, worden de mensen boos. ...

1.4. Wat is de gemiddelde levensverwachting?

Antwoord: Levensverwachting Belgische bevolking 81,8 jaar in 2019

Duiding: Journalist Jon Rappoport verwoordt het zo:

"The forced premature deaths of millions of elderly people across the world---which were falsely called “COVID-19 deaths. ...

These people were and are suffering from multiple long-term health conditions, made far worse by decades of medical treatment with toxic drugs. Terrified by a COVID diagnosis, then isolated from family and friends, they give up and die.”   

Vertaald:

"De gedwongen vroegtijdige dood van miljoenen ouderen over de hele wereld... die ten onrechte 'COVID-19 sterfgevallen' werden genoemd ...

Deze mensen leden en lijden aan meerdere langdurige gezondheidsproblemen, die nog verergerd zijn door tientallen jaren van medische behandeling met giftige geneesmiddelen. Doodsbang voor een COVID-diagnose, vervolgens geïsoleerd van familie en vrienden, geven ze het op en sterven."

1.5. Wat is de gemiddelde leeftijd van de Covid-19 dode?

Intro:

Immunoloog Luc Bonneux : “Het verschil tussen 1968 en 2020 is dat de bevolking nu ouder is.

Dat heeft grote gevolgen voor een oudemensenziekte als covid-19.

Antwoord: De gemiddelde leeftijd van de

personen die zijn overleden door COVID-19 was 83 jaar.

Link naar Sciensano 26/8/2020, kijk pag.3

Duiding: "Corona is een ziekte die, zoals Rudi Westendorp (geriater) zegt, bijna als een ouderen-ziekte kan worden gekwalificeerd." (Ad Verbrugge, filosoof)

Link Filosoof Ad Verbrugge 30/12/2020

Link nrc.nl, Prof. Westendorp U zei eerder dat Covid een oud-emensen-ziekte is.

Duiding: Zeker 80% van de mensen wordt niet of slechts mild ziek na besmetting met SARSCoV-2, Ongeveer 18% ontwikkeld verkoudheidsklachten of griep en minder dan 2% wordt ernstig ziek. [xxi] Bij mensen onder de 70 jaar is de mortaliteit geschat 0,03-0.04% (IFR)[xxii]. Daarboven loopt dit fors op. De nu geschatte gemiddelde IFR is 0.15-0.20%.[xxiii] De gemiddelde leeftijd van overleden vrouwen is 83,4 jaar en van mannen 79,6 jaar. Hierbij heeft meer dan 94% 1 of meer comorbiditeiten.[xxiv]

Link artsencollectief.nl

https://artsencollectief.nl/immuniteit/

Meer info: Op 6 maart 2020 schreef HLN:


"Vooral ouderen lopen het risico op overlijden door het coronavirus. Wie tussen 70 en 79 jaar oud is, heeft 8 procent kans om te sterven. 80-plussers hebben 14,8 procent risico. Al speelt ook de gezondheid een rol.... maar behandelingen zullen geleidelijk aan effectiever worden."

Meer info:

https://euromomo.eu/graphs-and-maps EU

Doden per leeftijd en andere grafieken

1.6. Comorbiditeiten bij coronadoden (sterven met of door corona)

Je weet waarschijnlijk dat corona-doden vaak al gezondheidsproblemen hadden. Hoeveel andere gezondheidsproblemen heeft de gemiddelde mens die aan / met corona sterft. (co-morbiditeit)? 

Antwoord: De co-morbiditeit bedraagt ongeveer 2.4.

Meer info: Van Sciensano 

Meer info: Knack  (10/11/2020)


NB Het rapport van 14/6/2020 is het meest recente, maar uit anders studies blijkt dezelfde verdeling een constante te zijn. ja, 92 procent van de coronadoden had ook een chronische ziekte (zie lager: gemiddeld 2,4 andere levensbedreigende oorzaken)

Duiding: Van Sciensano op p13 (14/6/2020)

Duiding: de persoon die aan corona sterft, sterft meestal aan corona en gemiddeld 2,4 andere levensbedreigende oorzaken. 92% van de corona-doden had een of meer bijkomende aandoeningen. Slechts 8 % had dus geen co-morbiditeit (tabel 5).

Capture d’écran 2021-02-16 à 14.51.02.pn

1.7. Als corona niet zo dodelijk is hoe komen we dan aan oversterfte in België?, in Nederland

       (oversterfte)

Antwoord door Viroloog Carla Peeters; in Nederland,

"Het SARS-CoV-2-virus lijkt de plaats ingenomen te hebben van de jaarlijkse griepepidemie."

Tot en met 20 december overleden 162 duizend Nederlanders, dertienduizend meer dan

https://www.hpdetijd.nl/2021-01-07/het-coronavaccin-is-niet-zonder-risicos/ (7/1/2021 - 1/3e van de pag).

Duiding: Oversterfte De Tijd

“Hoeveel mensen exact als gevolg van het coronavirus zijn overleden, is onduidelijk. Niet alle mensen die sterven, worden getest op het virus, en landen registreren coronadoden niet allemaal op dezelfde manier. België en Frankrijk rekenen overlijdens in rusthuizen zelfs zonder test bij de coronadoden, andere landen doen dat niet.” (18/1/2021)

Antwoord: (voorlopig tekst van ontwerper, met referenties naar artikelen)

Niet dat het onderstaande alles verklaart ! Maar het volgens wat volgt is wel deel van de realiteit.

Een combinatie van verschillende factoren: oude bevolking 1 / uitgestelde behandelingen 2:/ angst 3, eenzaamheid 4.  We riskeren anders gezegd, gezien de vele uitgestelde behandelingen en angst /depressie nog veel oversterfte te gaan meten, inclusief zelfmoorden bij jongeren, wat we nu al vaststellen.

1. Oude bevolking: 

Immunoloog Luc Bonneux : “Het verschil tussen 1968 en 2020 is dat de bevolking nu ouder is.Dat heeft grote gevolgen voor een oudemensenziekte als covid-19.   5/1/2021
En het feit dat we veel oude mensen hebben samenwonen in rusthuizen, dat maakt deze oude mensen nog kwetsbaarder.

2. Uitgestelde behandelingen: 

Wetenschappelijk onderzoek: “Ook laten de raadplegingen zien dat een deel van de patiënten en cliënten die met deze veranderingen in de zorg te maken kreeg aangeeft daar negatieve gezondheidseffecten RIVM-rapport 2020-0183 Pagina 130 van 155 van te ondervinden en zich zorgen te maken over de gevolgen die het uitstellen van zorg heeft voor hun gezondheidstoestand…. . Ook melden patiënten zelf de zorg, bijvoorbeeld uit angst om te worden besmet of om de zorg te ontlasten.” 

3. Angst: 

“Een mens kan sterven van angst..( min 49)”.Door een teveel aan angst gaan we onszelf ook ziek maken ” Angst is niet alleen  gevolg van de corona crisis, het is ook oorzaak; Bij long infecties in het bijzonder, stijgt de mortaliteit met 40% als ze experimenteel onder angst gezet worden. …”

Prof Mattias Desmet, UGent. 

4. Sterven aan eenzaamheid. Trouw
“Hier sterven meer ouderen aan eenzaamheid dan aan corona.”    7/10/2020

 Professor Psychologie Stefaan Lievens“In feite is eenzaamheid een soort van ‘levend dood’ zijn”, ... “In feite is eenzaamheid een soort van ‘levend dood’ zijn”

Meer info: Prof. Mattias De Smet,

op min.38 : "De slachtoffers van de maatregelen die gaan nu beginnen vallen. die gaan de oversterfte omhoog drijven, en; het risico is zeer reëel, bijna onafwendbaar; dat de slachtoffers die door de maatregelen vallen toeschrijft aan het coronavirus. En dat men ze gebruikt om de maatregelen te verantwoorden en verder uit te breiden." (11/12/2020)

Duiding: Geriater Dr.Syvia Douma min 3

“ Min taak is niet om mensen op te sluiten, ze af te sluiten van hun gezin,hun kinderen,hun kleinkinderen zodat ze ongelukkig worden, eenzaam. En daardoor verzwakken in hun immuunsysteem en daardoor ziek worden.

Getuigenis: Pre-covid, Katrien Derde, Boutersem, nu moeder van 3 tieners

 

In de jaren 1980: Mijn grootouders leefden in hetzelfde huis als hun enige dochter (mijn moeder), haar man en hun 4 kinderen. De huisarts kwam maandelijks langs en stond meermaals perplex van de uitstekende mentale en fysieke gezondheid van mijn hoogbejaarde grootouders. Daarop vroeg hij aan hun dochter: “Mevrouw, uw ouders maken het zo goed! Zeg me uw geheim. Ik zou er zoveel mensen mee kunnen helpen.” Antwoord: “Een bestaan zonder zorgen, gedeeld met geliefden, en vooral in aanwezigheid van de kleinkinderen, dokter.”

Noot van ontwerper: “Wie op hoge leeftijd wordt verlaten laat het leven los, geeft het makkelijk op. Dat heeft niets met corona te maken. Het is al in een bepaalde mate waar in rusthuizen, maar in lockdown tijden is dit gevaar exponentieel toegenomen. Gewoon al bij ziekte wil een mens voelen dat hij niet alleen is...

Meer info: Zwitserse artsen vatten het zo samen: 

Extra sterfte : tot 30% van alle extra sterfgevallen is mogelijk niet veroorzaakt door covid , maar door de effecten van lockdowns, paniek en angst . Zo daalde de behandeling van hartinfarcten en beroertes met wel 40% doordat veel patiënten niet meer naar het ziekenhuis durfden te gaan.

1.8. Was er in 2020 geen griep?

Antwoord: Zeker wel, maar mind.


Bij Sciensano blijkt wel griep te zijn opgetekend

Antwoord van Yves Van Laethem, collega van Steven Van Gucht, wijst er ook op we nu normaal gezien al met een griepepidemie af te rekenen hebben, maar dat is nu niet het geval. … “reken maar dat het corona is.”

Antwoord Nl.: In de winter van 2019/2020 was de influenza-epidemie kort en mild (week 5 tot en met 7 2020). De oversterfte was in deze periode met 404 veel lager dan de gemiddelde oversterfte in de afgelopen 5 griepepidemieën (6.443). Een korte opleving van de griepepidemie in week 10 en 11 2020 overlapte met de eerste 2 weken van de COVID-19 epidemie. De oversterfte in week 10 tot en met 19 van de COVID-19 epidemie was 9.768, waarvan 213 in de eerste 2 weken.

1.9. Hoevelen maken het virus door zonder of met lichte symptomen?

Antwoord WHO: Dr; Maria Van Kerkhove, “Velen hebben van covid geen of heel lichte symptomen… er zijn wel degelijk mensen die PCR positief getest zijn en geen symptomen hebben gehad.”

2. Besmetting

2.1. Hoeveel mensen zijn er besmet in 2020?

-

2.2. Welke andere ( virale ) besmettingen zijn er ook aanwezig onder de bevolking? Zie griep in

       2020

-

2.3. Hoeveel angst heb je om iemand te besmetten? (of je nu wel of niet symptomen hebt)

Antwoord: zoals velen

Luister naar Dr. Evelien Peters Op min 2min10 in  "Heel veel mensen zijn vooral bang om anderen te besmetten"


luister naar Dr.Jan Voster Op min 4.25 in 

 

Ook na vaccinatie is het nog mogelijk van een besmetting door te geven. Zie verder.

3. Ziekenhuisopname

3.1. Bezorgdheid: lopen ziekenhuizen gevaar op overbelasting door Covid-19?

Antwoord: Zeker, aantal beschikbare bedden minderden terwijl bevolking toenam.

Meer info: België  ziekenhuisbedden nemen af:

2000: 7.8 bedden per 1000 inwoners*
2015: 6.2 bedden per 1000 inwoners
Terwijl de  bevolking toeneemt:
1990:9,948 miljoen (1990)
2020: België telde 11.492.641 inwoners op 1 januari 2020

* Excuses, periode komt niet overeen, gewerkt met gevonden gegevens.

Meer info: Nederland

Vermindering IC bedden door de jaren ( in combinatie met een oudere bevolking)

in 2000 per 1000 inwoners: 7.8 bedden

in 2015 per 1000 inwoners : 6.2 bedden  (zie tabel p 13).

3.2. Werden ziekenhuizen reeds eerder overbelast?

Antwoord: Terecht, zoal bij elke ernstige epidemie.

Meer info: Pre-corona : 2018 / corona 2020

Men hoort en leest overal dat de zorg onder druk staat, de ziekenhuizen overvol zijn, operaties uitgesteld worden. Dit zijn begrijpelijkerwijze factoren die de angst verhogen. Maar we vergeten snel ... want nog maar 2 jaar geleden (in 2018) hadden we situaties die daar op leken. Lees het volgende uit maart 2018:

Het is inderdaad puzzelen om iedereen een plaatsje te geven”, zei Lieve Ketelslegers van het Jessaziekenhuis in Hasselt. “Op een gemiddelde dag zien we op de spoeddienst 120 patiënten. Nu zijn er dat soms bijna 200. Dat ligt vooral aan de griep.” Noodgedwongen stelde het Limburgse ziekenhuis vorige week een aantal (niet dringende) operaties uit om zo bedden vrij te houden." (15/03/2018)

Antwoord: Tweede golf; Prof Laterre op IC brusselse ziekenhuizen: vraag: Hebben jullie covidpatiënten? “Jazeker.. ;3.” We zijn ver van overbezetting? “Ah ja, helemaal, als we ons terugzetten in de context van de maand maart-april, toen waren al onze 14 bedden alleen bezet door covidpatiënten. We hadden tot 26, 27 patiënten tegelijk. In feite is er nooit volledige saturatie geweest van ziekenhuizen. In het bijzonder, als we de IC bekijken; in tegenstelling met wat we in het noorden van Italië hebben gezien.” Dankzie de lockdonwns?  “Neen, door de lockdown. Het is te zeggen: heelwat mensen door de lockdown hadden angst om zich te verplaatsen en veel mensen zijn niet naar het ziekenhuis gekomen.” Hij vraagt via een journalist aan de regering meer gerichte maatregelen.. (min 18)

Getuigenis: Verpleegster Muriël Hubin Corona, uit het Frans vertaald:
Verpleegkundige, gespecialiseerd in reanimatie en intensieve zorg, opleidster van verpleegkundigen en actief als interim, spreekt zich uit over die zogenaamde ‘overbelasting’ van de ziekenhuizen.
Hierbij een korte vertaling:
"..ik ben tijdens de corona-epidemie als interim gaan werken om de verpleegkundigen in nood te gaan helpen... Sommige diensten zijn volzet, maar ... de hospitalen in het algemeen zijn niet overladen... er waren ook diensten die half leeg waren. ..."
en verder in het gesprek vraagt de interviewer:
"Een aantal diensten waren dicht om de vele COVID-patiënten te kunnen opvangen. Maar er waren er niet zoveel, naar wat u zelf zag en uw studenten u meldden, is dat zo?"

Antwoord van M. Hubin:
"Ja, er waren wel veel positief geteste mensen, maar corona-zieken die het erg hadden, dat waren er niet enorm veel. ...." (22/12/2020)
 

Getuigenis:
Prof. Galla bevestigd dat de interpretaties die de experten maken van de statistieken, niet overeenkomen met de werkelijkheid die hij op de werkvloer waarneemt in de ziekenhuizen.

affirme que les interprétations faites par les experts sur les statistiques ne correspondent pas à la réalité qu'il observe sur le terrain, dans les hôpitaux. (20/9/2020)

bottom of page